Jubileumsbildet til Havmannens 25årsdag.
Giclèe tilgjengelig