Fra serien "Folk"
Flere originaler finnes i Galleriet i Amfi Mo i Rana. Giclèe tilgjengelig.